Powstawanie złóż metali, ruda metalu, złoto, chalkopiryt, żyła hydrotermalna w kwarcu.
Badania i odkrycia

Jak powstają złoża metali?

Ziemia składa się z kilku wyraźnie różnych od siebie warstw. Człowiekowi dobrze znana jest tylko pierwsza z nich, najuboższa w metale – skorupa ziemska. Dostęp do pozostałych warstw jest praktycznie  niemożliwy. Jak zatem wygląda powstawanie złóż metali i jak metale docierają do nas, skoro człowiek nie może dotrzeć do nich? Odległość z powierzchni do środka […]